ผู้ผลิตและจำหน่าย
โดยตรง

เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับงานอุตสาหกรรม(Industrial Chiller)

เครื่องทำน้ำเย็นสำเร็จรูปแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่องทำน้ำเย็น สำเร็จรูปแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
Packaged Air Cooled Chiller

เป็นเครื่องทำน้ำเย็นที่มีขนาดกะทัดรัดสามารถเคลื่อนย้าย
ได้สะดวก เหมาะสมกับพื้นที่ติดตั้งที่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม…

เครื่องทำน้ำเย็นสำเร็จรูปแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น สำเร็จรูปแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
Packaged Water Cooled Chiller

เป็นเครื่องทำน้ำเย็นที่มีขนาดกะทัดรัดสามารถเคลื่อนย้าย
ได้สะดวก เหมาะสมกับพื้นที่ติดตั้งที่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม…

เครื่องทำน้ำเย็นขนาดใหญ่แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่องทำน้ำเย็นขนาดใหญ่แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
Industrial Chiller Air Cooled Package

เป็นเครื่องทำน้ำเย็นที่มีสมรรถนะสูง ซึ่งได้รับการออกแบบ
อย่างคงทนโดยประสานรวมอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงสุด และ
ฟังก์ชันการควบคุมที่เฉพาะเจาะจง ได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อที่
จะทำให้แน่ใจว่า มีความทนทาน ใช้งานได้อย่างยาวนาน
โดยปราศจากปัญหา  และไม่เกิดการสึกกร่อน  เนื่องจาก
สภาพแวดล้อม รายละเอียดเพิ่มเติม…

เครื่องทำน้ำเย็นขนาดใหญ่แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องทำน้ำเย็นขนาดใหญ่แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
Industrial Chiller Water Cooled Package

เป็นเครื่องทำน้ำเย็นที่มีสมรรถนะสูง ซึ่งได้รับการออกแบบ
อย่างคงทนโดยประสานรวมอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงสุด และ
ฟังก์ชันการควบคุมที่เฉพาะเจาะจง ได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อที่
จะทำให้แน่ใจว่า มีความทนทาน ใช้งานได้อย่างยาวนาน
โดยปราศจากปัญหา  และไม่เกิดการสึกกร่อน  เนื่องจาก
สภาพแวดล้อม รายละเอียดเพิ่มเติม…

คูลลิ่งทาวเวอร์ระบบปิด (Evaporative Water Cooling Tower)

หอหล่อเย็นระบบปิด คูลลิ่งทาวเวอร์ระบบปิด
Evaporative Water Cooling Tower

เป็นระบบปิดติดตั้งด้วยพัดลมดูดอากาศ (หรือ พัดลม เป่า
อากาศ) ซึ่งทิศทางของอากาศไหลสวนทางกับน้ำ (หรือ
ขวางทางกับน้ำ) ข้อดีคือรักษาการไหลของ กระบวนการ
ไม่ให้ถูกปนเปื้อน โดยภายในจะแยกวงจรการไหลของของ
เหลวออกเป็นสองวงจรอิสระจากกัน รายละเอียดเพิ่มเติม…

ระบบดักจับฝุ่นในงานอุตสาหกรรม (Industrial Dust Collector)

เครื่องดักจับฝุ่นแบบถุงกรอง เครื่องดักจับฝุ่นแบบถุงกรอง
Industrial Dust Collector Bag Filter Type

เป็นเครื่องควบคุมมลพิษ ทางอากาศที่กำจัดแยกฝุ่นและ
อนุภาคออกจากอากาศ  มีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่น
ได้เกือบ 100% ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพที่สูงมาก อากาศ
ที่ออกมาจากเครื่อง จึงสามารถระบายออกสู่ บรรยากาศ
รายละเอียดเพิ่มเติม…

เครื่องดักจับฝุ่นแบบเปียก เครื่องดักจับฝุ่นแบบเปียก
Industrial Dust Collector Wet Scrubber Type

เป็นเครื่องควบคุมมลพิษทาง อากาศที่กำจัดแยกฝุ่นและ
อนุภาคออกจากอากาศ โดยใช้น้ำ มีประสิทธิภาพในการ
ดักจับฝุ่นได้เกือบ 100% ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพที่สูงมาก
อากาศที่ออกมาจากเครื่องจึงสามารถระบายออกสู่บรรยา
กาศได้ รายละเอียดเพิ่มเติม…

Heat Exchanger Shell and Tube Type

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับงานอุตสาหกรรม เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับงานอุตสาหกรรม
Heat Exchanger Shell and Tube Type

เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ในโรงงานทุกระบบ ไม่
ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมทางด้านอาหาร ปิโตรเคมี
เครื่องสำอางค์ หรือ อุตสาหกรรมเคมี รายละเอียดเพิ่มเติม…

เครื่องลดความชื้น/เครื่องสร้างความชื้นสำหรับงานอุตสาหกรรม

เครื่องลดความชื้นสำเร็จรูป เครื่องลดความชื้นสำเร็จรูป
Packaged industrial dehumidifier

เป็นเครื่องลดความชื้นที่มีขนาดกะทัดรัดสามารถเคลื่อน
ย้ายได้สะดวก ได้รับการออกแบบเฉพาะสำหรับการควบ
คุม และลดความชื้นของอากาศสำหรับการเก็บรักษาและ
ถนอมผลิตภัณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม…

ตู้ทดสอบอุณหภูมิและความชื้น ตู้ทดสอบอุณหภูมิและความชื้น
Temperature and humidity test Chamber

เป็นตู้ที่สามารถตั้งค่าโปรแกรมและความชื้น เพื่อการ
ทดสอบได้ ซึ่งได้รับการออกแบบสำหรับการทดสอบ
คุณสมบัติของวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน อุตสาห
กรรม เช่น ความคงทนต่อความร้อน ความเย็น และ
ความชื้น รายละเอียดเพิ่มเติม…